สายไฟฟ้าคือสิ่งสำคัญที่เป็นส่วนที่เชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าสู่ชีวิตทุกคน เรามาทำความรู้จักกับสายไฟประเภทต่างๆที่เรามักจะได้พบเห็นกันบ่อยๆและนิยมใช้งานกัน
THW (60227 IEC 01) สายกลม ทองแดงตัวนำแกนเดียว หุ้มฉนวนด้วย PVC นิยมใช้งานทั่วไป โดยการเดินสายร้อยท่อ บนรางเดินสาย เหมาะสำหรับที่แห้ง ห้ามฝังดินโดยตรงเด็ดขาด ถ้าฝังดินต้องร้อยท่อและป้องกันน้ำเข้ามิดชิด
VSF (60227 IEC 06) สายกลม ทองแดงฝอยแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวน PVC สำหรับเดินต่อภายในเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
VAF สายแบน ภายในมีทั้งแบบ 2 แกน และ 2 แกนเพิ่มสายดินอีก 1 แกน (VAF-G) แกนภายในหุ้มด้วยฉนวน PVC และหุ้มด้วยเปลือก PVC ภายนอกอีกชั้น นิยมใช้งานตามที่พักอาศัยและอาคารทั่วไป ใช้งานโดยเดินลอยเกาะผนังภายในหรือซ่อนในผนัง ห้ามร้อยท่อ ห้ามแช่น้ำ และห้ามฝังดินโดยตรง
VCT สายอ่อน ลักษณะเป็นสายกลม มีทั้งแบบแกนเดียว หลายแกน และหลายแกนเพิ่มสายดิน(VCT-G) ทองแดงตัวนำภายในจะเป็นฝอยเส้นเล็กๆตีเกลียว หุ้มด้วยฉนวน PVC ทำให้สายมีความอ่อนตัวและทนต่อสภาพการสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับใช้เดินสายเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้เดินสายทั่วไป และสามารถฝังดินโดยตรงได้
NYY สายกลม มีทั้งแบบแกนเดียว หลายแกน และหลายแกนเพิ่มสายดิน (NYY-G) มีความทนทานสูง เพราะมีการหุ้มด้วยเปลือก PVC ภายนอกอีกชั้นหนึ่ง หรือเป็น 3 ชั้นสำหรับสายหลายแกน นิยมใช้งานทั่วไป สามารถใช้งานได้ทั้งสถานที่แห้งและสถานที่เปียก วางบนรางเคเบิล หรือร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรงได้