ปลอกหุ้มสายไฟคุณภาพสูงจากอเมริกา ท่อถักเก็บสายไฟ ปลอกหุ้มสายไฟชนิดต่างๆ
เช่น ปลอกหุ้มสายไฟแบบถัก , สายถักหุ้มสายไฟ , ปลอกหุ้มสายไฟหด , ท่อหดหุ้มสายไฟ , ปลอกเรียบหุ้มสายไฟ เป็นต้น