Fire Alarm Systems หรือ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือ ระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ กันออกไปตามความเหมาะสม เช่น
Smoke Detector (อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ)
Heat Detector(อุปกรณ์ตวจจับความร้อน)
Manual Pull Station (เครื่องดึงด้วยมือ) ( Manual Call Point )
และที่สำคัญที่สุดตู้ควบคุมไฟ ที่ดูแลอุปกรณ์ทุกตัว หากเลือกใช้อุปกรณ์ทุกตัวดี แต่เลือกตู้ควบคุมที่ราคถูกคุณภาพไม่ดีทุกอย่างก็จบเพราะหัวใจสำคัญคือตู้ควบคุมระบบและเพื่อความสะดวกในการควบคุมระบบดับเพลิงจึงมีเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้ง่ายต่อการสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของเจ้าที่ที่ดูแลหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
ระบบจะตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารทราบอย่างรวดเร็ว ระบบนี้จะสามารถช่วยลดความสุญเสีย ทั้งทรัพย์สินและชีวิต เพลิงไหม้ส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้อยู่อาศัยไม่มองไม่เห็น ซึ่งกว่าผู้อยู่อาศัยจะรู้ตัวก็ไม่สามารถระงับเพลิงไว้ได้เสียแล้ว

ราคา / Price