ตู้ RACK

เป็นตู้สำหรับใส่อุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ออกแบบมาเพื่อใส่อุปกรณ์ ภายในห้องServer เนื่องจากอุปกรณ์ในห้องดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นที่ใช้สอยอันมีจำกัด ดูเป็นระเบียบ และง่ายในการจัดการ บริหารอุปกรณ์ต่างที่มีมากมาย อีกทั้งช่วยในการประหยัดทรัพยากรบางตัว ในเมืองไทยก็เริ่มมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ส่วนมากจะพบได้ตาม ศูนย์คอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานต่าง, ผู้ให้บริการโทรคมนาคม, หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตทั่วไป

 • 19′ Germany Export Rack 15U
 • [กว้าง60 x ลึก60 x สูง85] cm.

ราคา : 10,990.00 บาท


 • 19′ Germany Export Rack 27U
 • [กว้าง60 xลึก 60 xสูง 139] cm.

ราคา : 14,950.00 บาท


 • 19′ Germany Export Rack 36U
 • [กว้าง60 xลึก80 x สูง179] cm.

ราคา : 15,950.00 บาท


 • 19 นิ้ว Germany Export Server Rack 42U
 • [กว้าง60 x ลึก60 x สูง205] cm.

ราคา : 19,950.00 บาท


 • 19 นิ้ว Germany Export Server Rack 42U
 • [กว้าง60 x ลึก60 x สูง205] cm.

ราคา : (สอบถาม)


 • 19 นิ้ว Germany Export Wall Rack 6U
 • [กว้าง60 x ลึก40 x สูง32.0] cm.

ราคา : 3,200 บาท


 • 19 นิ้ว Germany Export Open Rack 27U

ราคา : 5,290 บาท


 • 19 นิ้ว Germany Export Network Rack 42U
 • ( กว้าง55 x ลึก30 x สูง205 )

ราคา : (สอบถาม)


 • 19 นิ้ว Germany Export Telecom Rack 36U
 • ( 55 x 30 x 180 )

ราคา : 4,480 บาท